top of page
mascots_soulschoolsoc_20200308_t.png

เรียนรู้... จากภายใน

   จุดประกาย... การเปลี่ยนแปลง

     สร้างสรรค์สังคม... อย่างมีส่วนร่วม

Landscape with Animals

เราบ่มเพาะการทำความเข้าใจตนเองและการเรียนรู้สังคม เพื่อหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่แต่ละคนมีต่อสิ่งรอบตัว รวมทั้ง ความสัมพันธ์กับตัวเอง

กระบวนการเรียนรู้

โดยทุกคน เพื่อทุกคน

logo_soulschoolsoc_color_wh transparent.
Join

เข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจัด

 • พักจอ พบใจ (สำหรับเข้าร่วมตั้งแต่รอบ ธ.ค. 2566)
  พักจอ พบใจ (สำหรับเข้าร่วมตั้งแต่รอบ ธ.ค. 2566)
  อ. 05 ธ.ค.
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  05 ธ.ค. 2566 00:00 – 05 ม.ค. 2567 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  05 ธ.ค. 2566 00:00 – 05 ม.ค. 2567 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียน กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • ขอบใจนะ "วันที่ดี" : วันวานที่ประทับใจ
  ขอบใจนะ "วันที่ดี" : วันวานที่ประทับใจ
  ส. 23 ธ.ค.
  zoom meeting
  23 ธ.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  23 ธ.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : วันวานที่มีความหมาย
  ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : วันวานที่มีความหมาย
  24 ธ.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
Colorful%20Abstract%20Shape%20_edited.pn

ช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ

ดู ฟัง อ่าน และเรียนรู้ได้ทุกที่

 • YouTube
 • Spotify
 • SoundCloud
 • Apple Podcasts
Learn

แพลตฟอร์มพูดคุยเพื่อระบายและรับฟัง

โดยนักฟังจิตอาสา

เพื่อนรับฟัง ขาวเข้ม.png

ร่วมเดินทางด้วยกัน

ให้การเรียนรู้ถูกขับเคลื่อนโดยคุณเอง

Take part
iamchangemaker_20210617.jpg
I

ฉัน คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

อำนวยกระบวนการเรียนรู้

ในแบบของตัวเอง

หากคุณอยากให้การเรียนรู้ได้บ่มเพาะสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า เราก็พร้อมช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

Paper Diary

เราทุกคนคือนักเขียน

การเขียนก็เหมือนพวกเราทุกคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย

 

เรายินดีหากคุณจะเขียนในสไตล์ของตัวเองและแผ่ขยายเรื่องราวนั้นในวงกว้างมากขึ้น

Past

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • 15 ต.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 14 ต.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 05 ก.ย. 00:00 – 20 ก.ย. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 27 ส.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 26 ส.ค. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 10 ส.ค. 00:00 – 20 ส.ค. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 15 ก.ค. 00:00 – 20 ก.ค. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 01 มิ.ย. 18:30 – 21:00
  zoom meeting
  กิจกรรมสำรวจสภาวะและเหตุการณ์ในชีวิตของตนเอง เพื่อตั้งหลักและหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แม้จะมีขอบเขตที่จำกัด แต่ที่นี่กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของชีวิต มีการถ่ายทอดความรู้ถึงกัน รุ่นแล้วรุ่นเล่า มรดกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญในวันนี้คือเอกลักษณ์ในตัวตนของเราแต่ละคน ซึ่งอาจประกอบขึ้นด้วยสุขและทุกข์ปนกัน {หมู่บ้าน}
 • 15 พ.ค. 00:00 – 20 พ.ค. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 22 เม.ย. 14:00 – 17:00
  zoom meeting
  ชวนมาเรียนรู้และพิชิต โดยการพกโจทย์ของตนเองมาร่วมเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) โดยมีพื้นที่ Your Journey เป็นเหมือนสนามทดลองออกแบบร่างหนทาง (วิธีการ) รับมือกับปัญหานั้น
 • 09 เม.ย. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 08 เม.ย. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
 • 06 เม.ย. 18:30 – 21:00
  zoom meeting
  กิจกรรมสำรวจสภาวะและเหตุการณ์ในชีวิตของตนเอง เพื่อตั้งหลักและหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ภายใต้พรายคลื่นและผืนน้ำที่นิ่งสงบ มหาสมุทรกลับบรรจุประวัติศาสตร์และเรื่องราวของโลกใบนี้เอาไว้ หลากหลายชีวิตเวียนว่ายตายเกิดที่นี่ ซ้ำแล้วซ้ำอีก และเดินทางผ่านห้วงน้ำอันยาวไกล เพียงเพื่อนำตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย {มหาสมุทร}
 • 05 เม.ย. 00:00 – 15 เม.ย. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 11 มี.ค. 07:21 – 7:36
  zoom meeting
  ชวนมาเรียนรู้และพิชิต โดยการพกโจทย์ของตนเองมาร่วมเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) โดยมีพื้นที่ Your Journey เป็นเหมือนสนามทดลองออกแบบร่างหนทาง (วิธีการ) รับมือกับปัญหานั้น
 • 05 มี.ค. 00:00 – 20 มี.ค. 00:00
  ที่บ้านของทุกคน (จัดกิจกรรมทางจดหมาย)
  กิจกรรมเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิต สานสัมพันธ์กับโลกรอบตัว และใช้ประสาทสัมผัสในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้สมบูรณ์ ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น / **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมจะดำเนินการผ่านการส่งจดหมายถึงกันต่อเนื่องทุกเดือน**
 • 02 มี.ค. 18:30 – 21:00
  zoom meeting
  กิจกรรมสำรวจสภาวะและเหตุการณ์ในชีวิตของตนเอง เพื่อตั้งหลักและหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ที่นี่ ความงดงามและสรรพชีวิตต่างเบิกบานและมีความหลากหลาย ชีวิตบังเกิดใหม่ในทุกวินาที เปลี่ยนแปรทุกขณะ และดับสิ้นอย่างแผ่วเบา ในความงดงามของผืนป่ายังแฝงเร้นไปด้วยอันตรายและพิษภัยที่สมดุลกัน {ป่าดงดิบ}
 • 19 ก.พ. 14:00 – 17:00 GMT+7
  zoom meeting
  เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY
bottom of page