Picking Weeds

สนับสนุนเรา

ช่วยกันหว่านต้นกล้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

เงินทุกบาทที่เราได้รับจากเธอจะช่วยให้ทีมงานของ Soul School Society สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ช่วยเราสร้างการเปลี่ยนแปลง

฿

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!