top of page

จ. 30 ส.ค.

|

Clubhouse: Code O

ชอบก็ให้แม่มาขอ? "สินสอด" กับตัวตนในสังคม

เพศ เซ็กส์ ตัวตน และการแสดงออก

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ชอบก็ให้แม่มาขอ? "สินสอด" กับตัวตนในสังคม
ชอบก็ให้แม่มาขอ? "สินสอด" กับตัวตนในสังคม

เวลาและสถานที่

30 ส.ค. 2564 19:30 – 21:30

Clubhouse: Code O

เกี่ยวกับกิจกรรม

ชอบก็ให้แม่มาขอ? "สินสอด" กับตัวตนในสังคม

วันที่ 30 ส.ค. 2564

เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟังและพูดคุยร่วมกันใน Clubhouse (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

Code O ครั้งนี้ขอเสนอ Topic ที่ใครหลายคนอาจกำลังรู้สึกตะขิดตะขวงใจเกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานที่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “สินสอด” ... สินสอดคืออะไร ? ควรมีหรือไม่ ? แล้วถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไร? ถ้ามีต่อไปควรเป็นอย่างไร ? ร่วมแลกเปลี่ยนและขบคิดร่วมกันได้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้คนจริงๆ ที่พร้อมแลกเปลี่ยนร่วมกันที่นี่ เพราะสินสอดอาจไม่ใช่แค่เงินทอง แต่อาจคือตัวตนและการแสดงออกที่ส่งผ่านในช่วงเวลาสำคัญของใครหลายคน

เข้าฟังและร่วมพูดคุยที่ : https://www.clubhouse.com/join/code-o/UDROOvCo/PvnevywR

ติดตาม code O ใน Clubhouse : https://www.clubhouse.com/club/code-o

ดูรายละเอียดและกิจกรรมอื่นๆ : https://www.soulschoolsociety.org/codeo

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page