top of page

ส. 24 ก.ค.

|

zoom meeting

Embracing My Aesthetics : โอบกอดความงามในใจ

ค้นพบและโอบกอดความงามภายในตัวเอง ผ่านกิจกรรมการฝึกใช้เทคนิคเพื่อคงสภาพสีของดอกไม้ และเพลิดเพลินกับการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของตัวเราเอง ผ่านการประดิษฐ์ “Flower Suncatcher” แบบ DIY ในสไตล์ของคุณเอง ผู้เข้าร่วมจะได้รับอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการเรียนรู้จัดส่งไปที่บ้าน โดยเรียนรู้พร้อมกันผ่าน zoom ในวันจัดกิจกรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Embracing My Aesthetics : โอบกอดความงามในใจ
Embracing My Aesthetics : โอบกอดความงามในใจ

เวลาและสถานที่

24 ก.ค. 2564 10:00 – 15:00

zoom meeting

เกี่ยวกับอีเวนท์

ค้นพบและโอบกอดความงามภายในตัวเอง ผ่านกิจกรรมการฝึกใช้เทคนิคเพื่อคงสภาพสีของดอกไม้ และเพลิดเพลินกับการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของตัวเราเอง ผ่านการประดิษฐ์ “Flower Suncatcher” แบบ DIY ในสไตล์ของคุณเอง

“Embracing My Aesthetics : โอบกอดความงามในใจ”

วัน เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564

เวลา 10.00 - 15.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์) โดยผู้สมัครจะได้รับอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการเรียนรู้จัดส่งไปที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมพร้อมกันในวันจัดกิจกรรม

ค่าวัสดุและการดำเนินการท่านละ 600 บาท - ดูวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 10 ท่าน

มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนิยามความหมายของความงามในเรือนร่าง ความงามในหัวใจ และการส่งต่อพลังงานที่ดีไปด้วยกัน!

การคงสภาพสีของดอกไม้

การทับดอกไม้เป็นวิธีการเบื้องต้นในการรักษามวลของดอกไม้เอาไว้ แต่การจะรักษาคุณภาพของสีและดูแลรูปร่างของดอกไม้ให้คงอยู่ไปอีกนานนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงอย่างนั้นเทคนิคที่เราชวนมาทำด้วยกันนี้ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกัน

Suncatcher

ชนเผ่าพื้นเมืองในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเชื่อว่า Suncatcher สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์ แล้วจะส่งต่อพลังงานที่ดีนั้นให้แก่อาคารสถานที่และทุกสิ่งที่ได้สัมผัส รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและคนทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ครั้งนี้จะพิเศษกว่าที่เคย เพราะ Suncatcher นี้เราทุกคนจะสามารถทำขึ้นเองได้อย่างง่ายๆ และสวยงาม ด้วยดอกไม้และวัสดุในธรรมชาติ

** ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมดอกไม้สดที่ต้องการใช้ฝึกคงสภาพด้วยตัวเอง จำนวน 5-6 ดอก (หากต้องการคงสภาพดอกไม้ทั้งดอกควรเลือกดอกไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 เซนติเมตร สำหรับดอกไม้มีขนาดใหญ่มากสามารถแยกกลีบหรือแยกส่วนของดอกไม้เพื่อคงสภาพเฉพาะส่วนได้)

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้ 200 บาท หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดได้

บัตรเข้างาน

  • Embracing My Aesthetics

    ค้นพบและโอบกอดความงามภายในตัวเอง ผ่านกิจกรรมการฝึกใช้เทคนิคเพื่อคงสภาพสีของดอกไม้ และเพลิดเพลินกับการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของตัวเราเอง ผ่านการประดิษฐ์ “Flower Suncatcher” แบบ DIY ในสไตล์ของคุณเอง

    ฿600.00
    ขายหมดแล้ว

อีเวนท์นี้ขายหมดแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page