top of page

Thu, Jul 08

|

zoom meeting

คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {หมู่บ้าน}

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก // แม้จะมีขอบเขตที่จำกัด แต่ที่นี่กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของชีวิต มีการถ่ายทอดความรู้ถึงกัน รุ่นแล้วรุ่นเล่า มรดกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญในตัวเราคือเอกลักษณ์ที่กลายเป็นตัวตนของเราทุกคน รอคอยการเยี่ยมเยือน เพื่อจะได้ถูกชุบชูขึ้นอีกครั้ง {หมู่บ้าน}

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {หมู่บ้าน}
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {หมู่บ้าน}

Time and Location

Jul 08, 2021, 7:00 PM – 9:00 PM

zoom meeting

About

การเดินทางเพื่อสัมผัสจิตเดิมแท้ (ของตนเอง) … อีกครั้ง

“คืนสู่ธรรมชาติของใจ” (Toward the Nature of the Soul)

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจประเด็นต่างๆ ของตนเอง ผ่านแก่นเรื่อง (theme) ที่รู้สึกเชื่อมโยง (สบายใจ อบอุ่นใจ ผ่อนคลาย) หรืออาจรู้สึกว่ามีความท้าทายต่อตนเอง (อึดอัด กังวลใจ เหนื่อยใจ) ทั้งนี้เพื่อเชื้อชวนให้ได้สัมผัสกรอบคิดและเข้าใจแง่มุมของตนเองซึ่งอาจตอบสนองแตกต่างกันไป

{หมู่บ้าน}

แม้จะมีขอบเขตที่จำกัด แต่ที่นี่กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของชีวิต มีการถ่ายทอดความรู้ถึงกัน รุ่นแล้วรุ่นเล่า มรดกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญคือเอกลักษณ์ในตัวตนของเราแต่ละคน มันถูกบ่มเพาะขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ด้วยการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่ ประกอบขึ้นด้วยสุขและทุกข์ปนกัน  จนถึงวันนี้วิถีของคนหลายคนได้เปลี่ยนแปลงไป หาได้หยุดนิ่งเหมือนก้อนหินทุกก้อนในหมู่บ้าน ซึ่งเกิดขึ้นที่นั่น และถูกทับถมให้จมลึกลงสู่เบื้องใต้ ด้วยมีเม็ดทรายและกองดินที่ถูกขนย้ายมาจากแห่งหนอื่น กระนั้น ความสัมพันธ์ของทุกสรรพสิ่งในหมู่บ้านอาจยังคงอยู่ รอคอยการเยี่ยมเยือน เพื่อจะได้ถูกชุบชูขึ้นอีกครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.ค. 2564

เวลา 19.00 - 21.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 3-5 คน

ดำเนินกิจกรรมด้วยภาพและคำถามที่ออกแบบมาเฉพาะในแต่ละครั้ง

** ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์สำหรับจดบันทึกส่วนตัวระหว่างทำกิจกรรม**

Share on social

bottom of page