top of page

พฤ. 22 ก.ค.

|

zoom meeting

คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {เมือง}

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก // ท่ามกลางความศิวิไลซ์ของเมือง หลากชีวิตต่างดำเนินกิจกรรมอย่างแข็งขัน ขับเคลื่อนการผลิต และประคองสถานะความเป็นกลุ่มก้อนของสังคมเอาไว้ ด้วยกฎเกณฑ์ที่มุ่งหวังให้เกิดความเบิกบานและผาสุก ทว่า ความจริงและความเท็จก็อาจคือสิ่งเดียวกัน {เมือง}

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {เมือง}
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {เมือง}

เวลาและสถานที่

22 ก.ค. 2564 19:00 – 21:00

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

การเดินทางเพื่อสัมผัสจิตเดิมแท้ (ของตนเอง) … อีกครั้ง

“คืนสู่ธรรมชาติของใจ” (Toward the Nature of the Soul)

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจประเด็นต่างๆ ของตนเอง ผ่านแก่นเรื่อง (theme) ที่รู้สึกเชื่อมโยง (สบายใจ อบอุ่นใจ ผ่อนคลาย) หรืออาจรู้สึกว่ามีความท้าทายต่อตนเอง (อึดอัด กังวลใจ เหนื่อยใจ) ทั้งนี้เพื่อเชื้อชวนให้ได้สัมผัสกรอบคิดและเข้าใจแง่มุมของตนเองซึ่งอาจตอบสนองแตกต่างกันไป

{เมือง}

ท่ามกลางความศิวิไลซ์ของเมือง หลากชีวิตต่างดำเนินกิจกรรมอย่างแข็งขัน ขับเคลื่อนการผลิต และประคองสถานะความเป็นกลุ่มก้อนของสังคมเอาไว้ ด้วยกฎเกณฑ์ที่มุ่งหวังให้เกิดความเบิกบานและผาสุก ที่นี่ เรื่องราวที่ไม่คาดฝันอาจบังเกิดใหม่ได้ทุกวินาที เปลี่ยนแปรทุกขณะ และดับสูญได้อย่างรวดเร็วโดยไร้ร่องรอย ถึงแม้ว่าบางองค์ประกอบในเมืองจะคิดว่าตนกำลังดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยว แต่กลับมีสายใยล่องหนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำให้ทุกองค์ประกอบที่นี่สามารถส่งผลกระทบต่อกันอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ทว่า ด้วยความเข้มข้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความจริงและความเท็จก็อาจคือสิ่งเดียวกัน

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ก.ค. 2564

เวลา 19.00 - 21.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 3-5 คน

ดำเนินกิจกรรมด้วยภาพและคำถามที่ออกแบบมาเฉพาะในแต่ละครั้ง

** ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์สำหรับจดบันทึกส่วนตัวระหว่างทำกิจกรรม**

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page