top of page

ส. 28 ส.ค.

|

zoom meeting

โอบ-กอด-ความสัมพันธ์ : MUTUALISM

โอบอุ้มชีวิตที่ไม่แน่นอน เรียนรู้กันและกัน ดูแลความสัมพันธ์จากการเข้าใจตนเองและคนในความสัมพันธ์ เพื่อยืนยันอย่างมั่นคงอีกครั้งถึงความหมายของการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์นั้น รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคู่ (แฟน เพื่อน คนรัก พี่น้อง พ่อแม่-ลูก เจ้านาย-ลูกน้อง) โดยผู้สมัครและคู่สมัครของตนเองต้องสามารถอยู่ในสถานที่เดียวกันได้ในวันเวลาที่จัดกิจกรรม

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
โอบ-กอด-ความสัมพันธ์ : MUTUALISM
โอบ-กอด-ความสัมพันธ์ : MUTUALISM

เวลาและสถานที่

28 ส.ค. 2564 13:00 – 16:30

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

โอบอุ้มชีวิตที่ไม่แน่นอน เรียนรู้กันและกัน ดูแลความสัมพันธ์จากการเข้าใจตนเองและคนในความสัมพันธ์ เพื่อยืนยันอย่างมั่นคงอีกครั้งถึงความหมายของการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์นั้น

“โอบ - กอด - ความสัมพันธ์ : MUTUALISM”

วัน เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564

เวลา 13.00 - 16.30 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคู่ (แฟน เพื่อน คนรัก พี่น้อง พ่อแม่-ลูก เจ้านาย-ลูกน้อง)

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม คู่ละ 440 บาท (ผู้เข้าร่วมแต่ละคู่จะได้รับอุปกรณ์ในการเรียนรู้จัดส่งไปที่บ้านเพื่อทำกิจกรรมพร้อมกันในวันจัดกิจกรรม) - ดูวิธีการชำระค่าลงทะเบียน

** ผู้สมัครและคู่สมัครของตนเองต้องสามารถอยู่ในสถานที่เดียวกันได้ในวันเวลาที่จัดกิจกรรม ** 

(เข้าร่วมโดยใช้หน้าจอ zoom เดียวกัน)

จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 4 คู่

กระบวนการโดย แก่นกาน (Kaengaan)

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันในพื้นที่ปลอดภัย ที่ซึ่งทุกคนจะได้มองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองได้อย่างแจ่มชัดมากขึ้น ไม่ว่าขณะนี้ความสัมพันธ์นั้นจะกำลังผลิบาน ออกดอกออกผล หรืออาจกำลังเหี่ยวแห้งโรยรา ให้เราทุกคนได้ทบทวนความหมายของความสัมพันธ์ที่ตนเองมีนี้อีกครั้ง เพื่อรวมรวมกำลังในการจัดการกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่นี้ต่อไป

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้ 200 บาท หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดได้

ความสัมพันธ์

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Harold Kelley & John Thibaut) ให้นิยามความสัมพันธ์เอาไว้ว่า “ความพึ่งพากันและกัน (interdependence)” โดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมักแสดงออกด้วยการมีใจที่เป็นสุข มีความสบายกาย และมีสภาวะภายในที่มั่นคงสอดคล้องกับคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นั้น

ความไม่แน่นอน

คนคนหนึ่งอาจรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์นั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อรับรู้ว่ามีเหตุให้อีกคนหนึ่งจะต้องจากไป ความเศร้าและความไม่แน่นอนจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ ความเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กันนั้นจะเห็นได้จากความต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกัน การเข้าหากันเมื่อทุกข์ใจ  และการทำกิจกรรมปกติได้อย่างไม่รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ด้วยกัน (John Bowlby)

แก่นกาน (Kaengaan)

การรวมตัวกันของผู้สนใจในการใช้เทคนิคสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ขณะนี้มีสมาชิกประกอบด้วย ไปท์ (ผู้ออกแบบโครงเรื่อง) เอิง (ผู้ออกแบบกระบวนการ) และโมเน่ต์ (ผู้ออกแบบการสื่อสาร)

ตั๋วเข้าร่วม

  • โอบ-กอด-ความสัมพันธ์

    โอบอุ้มชีวิตที่ไม่แน่นอน เรียนรู้กันและกัน ดูแลความสัมพันธ์จากการเข้าใจตนเองและคนในความสัมพันธ์ เพื่อยืนยันอย่างมั่นคงอีกครั้งถึงความหมายของการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์นั้น

    ฿440.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page