top of page

อา. 09 มิ.ย.

|

zoom meeting

ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : สวนที่มีเรื่องราว

เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต / ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : สวนที่มีเรื่องราว
ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : สวนที่มีเรื่องราว

เวลาและสถานที่

09 มิ.ย. 2567 14:00 – 17:00 GMT+7

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

Listen to your DAY

ไม่เป็นไรนะ “วันที่แย่” : สวนที่มีเรื่องราว

เมื่อสวนนี้คือเรื่องราวการกำเนิด เติบโต และโรยราของฉัน ฉันจึงเฝ้ามอง และเยียวยาธรรมชาติในสวนแห่งนี้

ลองใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการสำรวจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผ่านมา มีแง่มุมใดบ้างที่ทำให้เรารู้สึกขมขื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจมองว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หรือจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เข็มทิศของชีวิตแทบเสียศูนย์ เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่ถูกมองว่าแย่นั้นยังมีแง่มุมสำหรับการเติบโต และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถคลี่คลายความอัดอั้นภายในและฝึกปรือให้เราสามารถรับฟังและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวงสนทนาได้ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของตนเองและเรียนรู้เติบโตจากกันและกัน

พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต

วัน อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567

เวลา 14.00 - 17.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนไม่เกิน 5 คน

ดำเนินกิจกรรมโดย เตยหอม และ ฟ้าอร

**ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับจดบันทึกหรือวาดภาพระหว่างทำกิจกรรม

Listen to your DAY : กิจกรรมสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็น "เรื่องบวก" หรือ "เรื่องลบ" โดยจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยที่จัดแยกกันกิจกรรมละครั้ง

  • ขอบใจนะ "วันที่ดี" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง
  • ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page