top of page

Sun, Jun 05

|

บ้านของทุกคน (ติดต่อกันทางจดหมาย)

พักจอ พบใจ

กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น **หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการผ่านการส่งไปรษณีย์ถึงกันเท่านั้น**

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
พักจอ พบใจ
พักจอ พบใจ

Time and Location

Jun 05, 2022, 12:00 AM

บ้านของทุกคน (ติดต่อกันทางจดหมาย)

About

ฝึกฝนการหยุดนิ่ง สังเกต ทบทวน และให้เวลากับการดูแลตัวเอง พร้อมกับช่วยดูแลกันและกันผ่านปฏิสัมพันธ์ในโลกกายภาพ และห่างหน้าจอ

กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน ปลีกตัวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสักพัก ใช้เวลาให้มากขึ้นกับการบ่มเพาะพลังสร้างสรรค์และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการสังเกตและทบทวนในความสงบ แล้วจึงส่งต่อพลังงานที่ดีให้แก่ผู้อื่น

*หลังลงทะเบียนแล้ว กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการผ่านการส่งไปรษณีย์ถึงกันเท่านั้น*

*ผู้สมัครกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ ผ่านการส่งจดหมายถึงผู้เข้าร่วมท่านอื่น*

กิจกรรมนี้สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมจะได้รับโจทย์ในการเรียนรู้ส่งทางไปรษณีย์ไปที่บ้าน (หรือที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้)
 2. ผู้เข้าร่วมใช้โจทย์ที่ได้รับนั้นในการสังเกตและทบทวนตนเองผ่านการเขียน/วาดภาพ/ดำเนินกิจกรรม โดยละวางตนเองจากเครื่องมือสื่อสารและหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเวลาคุณภาพในการได้กลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึก ความต้องการ และความสามารถภายในตัวเอง (อาจใช้เวลา 10-40 นาที ผู้เข้าร่วมสามารถทำกิจกรรมวันละเล็กน้อยและคอยต่อเติมให้เสร็จในภายหลังก็ได้)
 3. เมื่อได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเขียนหรือสร้างสรรค์ภาพ (หรือมากกว่าภาพก็ได้) และส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้เข้าร่วมท่านอื่นที่ตนเองอยากส่งแรงใจไปให้อย่างน้อย 1 คน (ให้เลือกจากข้อมูลผู้เข้าร่วมที่ได้แนบไปให้)
 4. ผู้เข้าร่วมสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของตนเองมาให้ทีมงาน SSS ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ SSS สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาโจทย์การเรียนรู้ในครั้งถัดไป โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับจดหมายจากผู้จัดกลับคืนพร้อมกับโจทย์การเรียนรู้ครั้งถัดไป

**หากผู้เข้าร่วมได้หยุดการเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกครั้งด้วยการส่ง “แบบสะท้อนเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของตนเอง” ทางไปรษณีย์อีกครั้ง หรือสมัครใหม่อีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมจะต้องเปิดเผยแก่ผู้เข้าร่วมท่านอื่นในกิจกรรม

 • ชื่อที่จะให้เราและผู้เข้าร่วมท่านอื่นจ่าหน้าถึง (อาจใช้นามสมมติก็ได้หากคุณต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว แต่ให้คำนึงถึงด้วยว่าจดหมายจะสามารถส่งมาถึงคุณได้ถูกคนนะ)
 • ที่อยู่ของคุณที่ต้องการให้เราและผู้เข้าร่วมท่านอื่นส่งจดหมายไปให้ (กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยสำหรับให้บริษัทขนส่งสามารถติดต่อผู้รับได้)
 • อาชีพหรืองานที่ทำ
 • งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชอบทำ
 • คำอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะนิสัยและตัวตนของคุณ
 • คุณค่าที่คุณให้ความสำคัญ
 • ความกังวลใจที่มักแวะเวียนมาหาคุณบ่อยๆ
 • สถานการณ์หรือเรื่องราวสำคัญของคุณในช่วงเดือนนี้
 • สภาพจิตใจของคุณในช่วงเดือนนี้
 • สิ่งที่คุณอยากร้องขอหรืออยากได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมท่านอื่น
 • สิ่งที่คุณคิดว่าตนเองอาจสามารถทำได้เพื่อผู้เข้าร่วมท่านอื่น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับทางไปรษณีย์

 • คู่มือการเรียนรู้ร่วมกัน
 • โจทย์ในการทำกิจกรรมประจำเดือน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น (เพื่อส่งจดหมายไปถึง)
 • แบบสะท้อนความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของตนเอง พร้อมซองและแสตมป์เพื่อส่งมาที่ SSS
 • คุณอาจได้รับจดหมายจากผู้เข้าร่วมท่านอื่น***

***ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านอาจได้รับจดหมายจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นในวันและเวลาที่แตกต่างกัน หรืออาจไม่ได้รับจดหมายจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นก็ได้  เพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรกำหนดการตั้งหัวใจของตนเองไว้เพื่อ "การให้จดหมาย" (ไม่ควรตั้งเป้าหมายในใจไว้ที่ "การรับจดหมาย" จากผู้เข้าร่วมท่านอื่น)

Share on social

bottom of page