top of page

อา. 27 มี.ค.

|

zoom meeting

ท่ามกลางความสับสน (ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง)

ท่ามกลางความสับสนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ เราจะรักษาสมดุลในการทำเพื่อตนเองพร้อมกับการทำเพื่อผู้อื่นได้อย่างไร ร่วมฝึกฝนการตอบสนองในรูปแบบที่ต่างออกไป และเรียนรู้หลักการเกี่ยวกับการใคร่ครวญเชิงวิพากษ์ (Critical Contemplation) เพื่อเท่าทันกรอบพฤติกรรมของตนเอง / ภาคมัชฌิมบทของ "ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ท่ามกลางความสับสน (ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง)
ท่ามกลางความสับสน (ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง)

เวลาและสถานที่

27 มี.ค. 2565 15:00 – 18:00

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

มัชฌิมบท (The Middle):

ท่ามกลางความสับสน (The Middle of Chaos)

ท่ามกลางความสับสนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ เราจะรักษาสมดุลในการทำเพื่อตนเองพร้อมกับการทำเพื่อผู้อื่นได้อย่างไร ร่วมฝึกฝนการตอบสนองในรูปแบบที่ต่างออกไป และเรียนรู้หลักการเกี่ยวกับการใคร่ครวญเชิงวิพากษ์ (Critical Contemplation) เพื่อเท่าทันกรอบพฤติกรรมของตนเอง และวางแผนการเข้าสู่ความสมดุล ตั้งคำถามกับการอยู่ร่วมกันกับคนรอบตัวและคนในสังคม คุณค่าของความสันโดษและการเป็นสัตว์สังคม ทั้งในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์ 

วัน อาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. 2565

เวลา 15.00 - 18.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 15 ท่าน

ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกระหว่างการทำกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรมโดย นอร์ท อัครา และ นอตติ นรุตม์

เกี่ยวกับ “ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง: แก่นสาร”

(The Illusions of Self Development: Essence)

กิจกรรมสำรวจแง่มุมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และเชื้อเชิญให้ลองตอบสนองในรูปแบบที่ต่างไปจากที่ตนเองคุ้นเคย เพื่อเข้าใจแก่นกลางของการดำรงอยู่ และมองเห็นความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นจากกรอบคิดของการพัฒนาตนเองที่ไม่รู้จบสิ้น

นานแค่ไหนแล้วที่ดิ้นรน สับสน และเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ในความเจ็บปวดเหล่านั้นคำตอบที่ได้รับเสมอคือ “พัฒนาตนเอง” ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาจากการหยิบยื่นให้จากใครบางคนด้วยความหวังดี หรือเป็นการเดินเข้าหาด้วยตัวของเราเอง เราอาจตั้งความหวังไว้ว่าการพัฒนาตนเองจะเป็นทางออกที่ช่วยให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคและมีชีวิตที่มีความสุข แต่แล้วเรากลับยังวนเวียนอยู่ในวงจรของความเจ็บปวด ความเหนื่อยล้า ความเศร้า และความสิ้นหวัง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แบ่งเป็น 3 ภาค สามารถเลือกเข้าร่วมได้โดยไม่เกี่ยวเนื่องกัน

  1. ปัจฉิมบท (The End): ปลายทางการดิ้นรน (The End of Struggle) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ธ.ค. 2564 จัดกิจกรรมวันที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 15.00-18.00 น.
  2. มัชฌิมบท (The Middle): ท่ามกลางความสับสน (The Middle of Chaos) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ก.พ. 2565 จัดกิจกรรมวันที่ 27 มี.ค. 2565 เวลา 15.00-18.00 น.
  3. ปฐมบท (The Beginning): การเริ่มต้นครั้งสุดท้าย (The Last Beginning) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 เม.ย. 2565 จัดกิจกรรมวันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 15.00-18.00 น.

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page