top of page

อา. 06 มี.ค.

|

zoom meeting

สันติที่เลือกได้ Peaceful Learning : Peaceful Way to Talk

กระบวนการในการรักษาความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน โดยเราได้นำ “NVC (Non-Violent Communication)” หรือ “การสื่อสารอย่างสันติ” มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟัง ความเข้าใจในตัวเอง และความเข้าใจในคนรอบข้าง / จัดกระบวนการโดย แพท นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
สันติที่เลือกได้ Peaceful Learning : Peaceful Way to Talk
สันติที่เลือกได้ Peaceful Learning : Peaceful Way to Talk

เวลาและสถานที่

06 มี.ค. 2565 13:00 – 27 มี.ค. 2565 13:00

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

สันติที่เลือกได้ (Peaceful Learning : Peaceful Way to Talk)

หลายครั้ง ฉันไม่ได้อยากจะทะเลาะ หรือสร้างความขัดแย้งกับใคร

ในชีวิตคนเรา จะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้จริงไหม หรือจริงๆ แล้ว เราแค่ไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของคนแต่ละคน

เตรียมตัวพับกบ เอ้ย พบกับ กระบวนการในการรักษาความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน

เราขอเสนอ “สันติที่เลือกได้ (Peaceful Learning : Peaceful Way to Talk)” โดยเราได้นำ “NVC (Non-Violent Communication)” หรือ “การสื่อสารอย่างสันติ” มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟัง ความเข้าใจในตัวเอง และความเข้าใจในคนรอบข้าง

กระบวนการจะจัดต่อเนื่องกันผ่าน zoom (online) ทุกวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่

ฉากที่ 1 ความเกลียดชัง (Hatred)

วันที่ 6 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ฉากที่ 2 ความรุนแรง (Violence)

วันที่ 13 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ฉากที่ 3 ความเป็นคน (Humaneness)

วันที่ 20 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ฉากที่ 4 ความเมตตา (Kindness)

วันที่ 27 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

ขอแนะนำให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง เพื่อให้ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสามารถนำเครื่องมือ NVC มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมออกเดินทางพร้อมกัน 6 มี.ค.65 !! แต่หากผู้สมัครท่านใดไม่สะดวกในการเข้าร่วมในบางครั้งก็สามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาที่ตนเองจัดสรรได้ โดยต้องรับผิดชอบในการฝึกฝนในชีวิตประจำวันของตนเอง

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด รอบละ 10 คนเท่านั้น!!

จัดกระบวนการโดย แพท นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้โดย Soul School Society

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page