top of page

Sun, Jul 17

|

zoom meeting

Space for Teens: เข้าใจตนเอง ด้วย Copywriting

Space for Teens / รู้จักตนเองมากขึ้น ผ่านวิธีการเขียนโฆษณา “ตนเอง”ด้วย Copywriting รับเฉพาะวัยรุ่นอายุ 13-19 ปี

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Space for Teens: เข้าใจตนเอง ด้วย Copywriting
Space for Teens: เข้าใจตนเอง ด้วย Copywriting

Time and Location

Jul 17, 2022, 1:30 PM – 4:00 PM

zoom meeting

About

Space for Teens

“เข้าใจตนเอง ด้วย Copywriting”

Copywriting วิธีการเขียนเล่าเรื่องราวที่นิยมใช้กันในวงการสื่อโฆษณาสินค้าและบริการชนิดต่าง ๆ กิจกรรมนี้จะพาผู้เข้าร่วมไปรู้จักตนเองมากขึ้น ผ่านวิธีการเขียนโฆษณา “ตนเอง” ด้วย Copywriting

วัน อาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565

เวลา 13.30 - 16.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับเฉพาะวัยรุ่นอายุ 13-19 ปี

ดำเนินกิจกรรมโดย นักหาทำและนำกิจกรรมการเรียนรู้

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมเพื่อทำกิจกรรม

สมุด กระดาษ หรือแอพลิเคชัน สำหรับจดบันทึกส่วนตัว

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมจะได้รับตราประทับ (badge) สะสมเพื่อรับประกาศนียบัตรสุดพิเศษจาก Soul School Society  โดยเมื่อเก็บสะสมตราประทับได้ครบ 6 ดวงจากการเข้าร่วมกิจกรรม Space for Teens  ทีมงานจาก Soul School Society จะส่งประกาศนียบัตรไปให้ถึงบ้านอีก 1 ใบ!

Share on social

bottom of page