top of page

ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง
(The Illusions of Self Development)

นานแค่ไหนแล้วที่ดิ้นรน สับสน และเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ในความเจ็บปวดเหล่านั้นคำตอบที่ได้รับเสมอคือ “พัฒนาตนเอง” ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาจากการหยิบยื่นให้จากใครบางคนด้วยความหวังดี หรือเป็นการเดินเข้าหาด้วยตัวของเราเอง เราอาจตั้งความหวังไว้ว่าการพัฒนาตนเองจะเป็นทางออกที่ช่วยให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคและมีชีวิตที่มีความสุข แต่แล้วเรากลับยังวนเวียนอยู่ในวงจรของความเจ็บปวด ความเหนื่อยล้า ความเศร้า และความสิ้นหวัง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

กิจกรรมสำรวจแง่มุมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และเชื้อเชิญให้ลองตอบสนองในรูปแบบที่ต่างไปจากที่ตนเองคุ้นเคย เพื่อเข้าใจแก่นกลางของการดำรงอยู่ และมองเห็นความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นจากกรอบคิดของการพัฒนาตนเองที่ไม่รู้จบสิ้น

แบ่งเป็น 3 ภาค

  1. ปัจฉิมบท (The End): ปลายทางการดิ้นรน (The End of Struggle)

  2. มัชฌิมบท (The Middle): ท่ามกลางความสับสน (The Middle of Chaos)

  3. ปฐมบท (The Beginning): การเริ่มต้นครั้งสุดท้าย (The Last Beginning)

 

ออกแบบกิจกรรมโดย นอร์ท อัครา และ นอตติ นรุตม์

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • การเริ่มต้นนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายหากเราสามารถแทรกตัวออกจากม่านหมอกแห่งการพัฒนาตนเองที่ไม่รู้จักจบสิ้นนั้นได้ ร่วมเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเกี่ยวพัน (Entanglement) และการละวาง เพื่อค้นพบความเป็นไปได้ในการหลุดพ้นจากความคิดเบื้องหลังของตนเองที่ทำให้ยังว่ายเวียนอยู่ในวังวน / ภาคปฐมบทของ "ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง"
  • ท่ามกลางความสับสนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ เราจะรักษาสมดุลในการทำเพื่อตนเองพร้อมกับการทำเพื่อผู้อื่นได้อย่างไร ร่วมฝึกฝนการตอบสนองในรูปแบบที่ต่างออกไป และเรียนรู้หลักการเกี่ยวกับการใคร่ครวญเชิงวิพากษ์ (Critical Contemplation) เพื่อเท่าทันกรอบพฤติกรรมของตนเอง / ภาคมัชฌิมบทของ "ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง"
  • การดิ้นรนของเราขณะนี้มีปลายทางที่นำไปสู่สิ่งใด เรากำลังเดินทางไปสู่สิ่งนั้นด้วยแรงขับเคลื่อนชนิดใดกันแน่ ร่วมสำรวจปลายทางของตนเองด้วยหลักทฤษฎีเกี่ยวกับการตัวตน (Self) ตั้งคำถามกับความจริงแท้ของความสุขและความสำเร็จ พร้อมทั้งทบทวนแรงขับเคลื่อน เป้าหมาย และความฝันในใจของตัวเอง / ภาคปัจฉิมบทของ "ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง"
bottom of page