top of page

สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า
Soul School Society ร่วมกับ The MOVING FORWARD

ดูภาพยนตร์ร่วมกัน เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวเราสู่คนรอบข้างและสังคม

 

พักผ่อนและละเมียดละไมสื่อสร้างสรรค์ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน หลายสิ่งรอบตัวอาจมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่สายตามองเห็น ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปิดการรับรู้สายใยที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงเราเข้าถึงกัน

ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ THE MOVING FORWARD

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • พักผ่อนและละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกัน แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “The Minimalists: Less Is Now” ชวนสำรวจอิทธิพลของการไล่ล่าความฝัน สินค้าอุปโภคบริโภค การโฆษณา และเทรนด์ในสังคม ที่หล่อเลี้ยงพฤติกรรมการยึดติดและการพยายามไขว่คว้าให้ได้มา จนทวีความรุนแรงและคุกคามทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของมนุษย์
  • พักผ่อนและละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกัน แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “My Octopus Teacher” ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายคนหนึ่งกับ ‘หมึก’ ที่ทำให้เราเข้าใจสายสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในโลกได้มากขึ้น หมึกเป็นสัตว์ที่มีลำดับวิวัฒนาการที่ห่างจากมนุษย์มาก แต่กลับมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและอาจมี ‘จิตใจ’ อย่างที่เราไม่เคยรู้
  • พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “The Edge of Democracy” ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการเดินทางสู่ปลายขอบของประชาธิปไตยใน “บราซิล” เข้มข้นด้วยเรื่องราวความพยายามในการล้มล้างระบอบเผด็จการที่ครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน
  • พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “จุมพิตแด่แผ่นดิน” ~ Kiss the Ground ภาพยนตร์สารคดีที่ตีแผ่สาเหตุและเสนอทางออกที่จับต้องได้สำหรับการจัดการกับสภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศ (climate crisis)
  • พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “บ้านที่ไม่เคยได้กลับ” ~ Becoming Home ภาพยนตร์ขนาดสั้นเกี่ยวกับการไขว่คว้าสิทธิใน “บ้าน” ที่ควรเป็นของพวกเขาอยู่แล้ว หากเพียงแต่ถูกตีตราว่าเป็น “บุคคลไร้สัญชาติ”
bottom of page