top of page

ดอกไม้ตูม 「กลอนป่าว」


ดอกไม้ตูม

เฝ้าถนอม

เกสรและกลีบดอก

คงใกล้ถึงวัน

สดใสดอกไม้

อยากเบ่งบาน

ไม่ทันไร

วัวใหญ่ตัวนั้น

กินเข้าไปเสียแล้วแหลกละเอียด

เกสรและกลีบดอก

เคยเฝ้าคอย

ผึ้งแม้สักตัว

หมดหนทางการรอคอย

เจ็บปวด

มองไม่เห็น

ทางข้างหน้า

มืดมนฝนฟ้า

เม็ดดิน

ไม่ใส่ใจ

รับรู้

ช่างเย็นชาแม้ไม่รู้

ฝนฟ้า

เม็ดดิน

เป็นอย่างนั้น

ต่อไปความชื้น

จากฝนฟ้า

แร่ธาตุ

จากเม็ดดิน

แผ่ขยายก่อเกิด

ดอกไม้

แตกยอด

ทวีคูณ

อีกครั้งแม้วัว

ฝนฟ้า

เม็ดดิน

ไม่รับรู้

ใส่ใจ 

#รีรี

Commentaires


bottom of page