ดอกไม้ตูม 「กลอนป่าว」

#เสียงแว่วจากธรรมชาติ #ชีวิตก็แบบนี้


ดอกไม้ตูม

เฝ้าถนอม

เกสรและกลีบดอก

คงใกล้ถึงวัน

สดใสดอกไม้

อยากเบ่งบาน

ไม่ทันไร

วัวใหญ่ตัวนั้น

กินเข้าไปเสียแล้วแหลกละเอียด

เกสรและกลีบดอก

เคยเฝ้าคอย

ผึ้งแม้สักตัว

หมดหนทางการรอคอย

เจ็บปวด

มองไม่เห็น

ทางข้างหน้า

มืดมนฝนฟ้า

เม็ดดิน

ไม่ใส่ใจ

รับรู้

ช่างเย็นชาแม้ไม่รู้

ฝนฟ้า

เม็ดดิน

เป็นอย่างนั้น

ต่อไป