กิจกรรมออนไลน์

ป้าสุข

มีหลาน 3 คน อยู่คนเดียว เลี้ยงปลา เลี้ยงหมา

  • 45 นาที
  • 100 บาทไทย
  • Location 1

นโยบายการยกเลิก

กิจกรรมนี้เป็นการพูดคุยแบบ 1-ต่อ-1 โดยแต่ละครั้งจะมีคุณเป็นผู้เข้าร่วมกับเราเพียงคนเดียว หากคุณได้จองเวลาเพื่อเข้าร่วมแล้วกรุณาเข้าร่วมตามเวลาที่ได้จองไว้ และหากคุณต้องการยกเลิกกรุณาแจ้งเราก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่างๆ หรือ LINE: @soulschool