top of page

Space for Teens
Soul School Society ร่วมกับ นักหาทำและนำการเรียนรู้

กิจกรรมลับเฉพาะสำหรับพวกเราวัยรุ่น เพราะเราเองก็ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเอง พัฒนาตัวเองไปข้างหน้า เดินตามความฝันของเรา และจัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต

ออกแบบกิจกรรมโดย นักหาทำและนำการเรียนรู้

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

ไม่มีอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้
bottom of page