top of page

ส. 26 ส.ค.

|

zoom meeting

ขอบใจนะ "วันที่ดี" : ครั้นฟ้าหลังฝน

เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ขอบใจนะ "วันที่ดี" : ครั้นฟ้าหลังฝน
ขอบใจนะ "วันที่ดี" : ครั้นฟ้าหลังฝน

เวลาและสถานที่

26 ส.ค. 2566 14:00 – 17:00 GMT+7

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

Listen to your DAY

ขอบใจนะ “วันที่ดี” : ครั้นฟ้าหลังฝน

ลองใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการสำรวจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผ่านมา มีแง่มุมใดบ้างที่น่าชื่นชมยินดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจมองว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หรือจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่กันและฝึกปรือให้เราสามารถรับฟังและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวงสนทนาได้ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่ายินดีของตนเองและรับพลังงานที่ดีจากกันและกัน

พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง

วัน เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566

เวลา 14.00 - 17.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนไม่เกิน 5 คน

ดำเนินกิจกรรมโดย ฟ้าอร และ เตยหอม

**ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับจดบันทึกหรือวาดภาพระหว่างทำกิจกรรม

Listen to your DAY : กิจกรรมสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็น "เรื่องบวก" หรือ "เรื่องลบ" โดยจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยที่จัดแยกกันกิจกรรมละครั้ง

  • ขอบใจนะ "วันที่ดี" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง
  • ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page