กิจกรรมของเรา

สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

กิจกรรมบน Soul School Society ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) รูปแบบการจัดในสถานที่ (on-site) และรูปแบบการส่งจดหมาย (at-home) ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือเพื่อบ่มเพาะ "สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน"  โดยแต่ละกิจกรรมล้วนประกอบขึ้นจาก 3 องค์ประกอบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ แม้แต่ละองค์ประกอบนั้นอาจมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ได้แก่

1. 
เรียนรู้จากตัวตนภายใน : ส่งเสริมการเข้าใจตนเอง (self) และโลกภายใน (inner world) อย่างลึกซึ้ง
2. 
จุดประกายการเปลี่ยนแปลง : เสริมพลัง (empower) เพื่อก่อกำเนิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและสังคม
3. 
สร้างสรรค์สังคมอย่างมีส่วนร่วม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังกันอย่างอ่อนโยน โดยเคารพความแตกต่างหลากหลาย

SSS_May2022.001.png

3 กลุ่มชนิดกิจกรรม

1. กลุ่มกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจตนเองและดูแลตนเอง

2. กลุ่มกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง

3. กลุ่มกิจกรรมเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลง

 

Image by Nahil Naseer

กลุ่มกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจตนเองและดูแลตนเอง self development

Image by Qingbao Meng
คืนสู่ธรรมชาติของใจ
.....
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น (Series)
Image by Daniel Lincoln
ปัดฝุ่น ล้างใจ
1-on-1
.....
Image by Greg Rakozy
Metacognition :
การเข้าใจตนเอง กับ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
.....
Image by Aldebaran S
Energy Alchemy
.....

ด้วยความร่วมมือกับ Sage Mind Flow Alchemy
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by Tangerine Newt
เบิร์นเอาท์ก็ได้ แต่ใจยังต้องไปต่อ
.....
Image by Alisa Anton
Self-Care :
พร้อมก่อนวาเลนไทน์
.....
Image by Graham Holtshausen

กลุ่มกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง

Image by Annie Spratt
พักจอ พบใจ
.....
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by Brooke Campbell
ย้อนเวลามหาสนุก ผ่านการละเล่นในวันวาน
.....

ด้วยความร่วมมือกับ นักหาทำและนำการเรียนรู้
Image by David Jorre
ภาพลวงของการพัฒนาตนเอง
.....

กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by flevo birdwatching
ฟังให้เข้าใจครู ครูฟังให้เข้าใจ
.....
Fortune Telling Cards
มูคลับ
.....
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Connecting Dots

กลุ่มกิจกรรมเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลง

Image by 童 彤
วงน้ำชา
.....

กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by Emiliano Vittoriosi
Code O :
เพศ เซ็กส์ ตัวตน และการแสดงออก
.....

ด้วยความร่วมมือกับ เรื่องเพศพูดได้
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by Alex Litvin
สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า
.....

ด้วยความร่วมมือกับ THE MOVING FORWARD
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)
Image by Erik Mclean
Space for Teens
.....

ด้วยความร่วมมือกับ นักหาทำและนำการเรียนรู้
กิจกรรมนี้จัดหมุนเวียนตามประเด็น ​(Series)