top of page

ส. 12 ก.พ.

|

zoom meeting

สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: บ้านที่ไม่เคยได้กลับ ~ Becoming Home

พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “บ้านที่ไม่เคยได้กลับ” ~ Becoming Home ภาพยนตร์ขนาดสั้นเกี่ยวกับการไขว่คว้าสิทธิใน “บ้าน” ที่ควรเป็นของพวกเขาอยู่แล้ว หากเพียงแต่ถูกตีตราว่าเป็น “บุคคลไร้สัญชาติ”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: บ้านที่ไม่เคยได้กลับ ~ Becoming Home
สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: บ้านที่ไม่เคยได้กลับ ~ Becoming Home

เวลาและสถานที่

12 ก.พ. 2565 19:00 – 21:00

zoom meeting

เกี่ยวกับกิจกรรม

สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า

Soul School Society ร่วมกับ THE MOVING FORWARD

พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน

หลายสิ่งรอบตัวอาจมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่สายตามองเห็น ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปิดการรับรู้สายใยที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงเราเข้าถึงกัน

“บ้านที่ไม่เคยได้กลับ” ~ Becoming Home

ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) และได้รับประกาศนียบัตรชมเชยในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (รางวัลดุ๊ก) ที่เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 25 เกี่ยวกับการไขว่คว้าสิทธิใน “บ้าน” ที่ควรเป็นของพวกเขาอยู่แล้ว หากเพียงแต่ถูกตีตราว่าเป็น “บุคคลไร้สัญชาติ”

ดูภาพยนตร์ร่วมกัน เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน จากตัวเรา สู่คนรอบข้าง และสังคม

วัน เสาร์ ที่ 12 ก.พ. 2565

เวลา 19.00 - 21.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดเวลา

19.00 - 20.00 น. ทำความรู้จักก่อนเริ่มชมภาพยนตร์ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน

20.00 - 21.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกเข้าชมภาพยนตร์พร้อมกันตั้งแต่เวลาที่เริ่มกิจกรรม (ตั้งแต่ 19.00 น.) หรือเลือกเข้าร่วมเฉพาะช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช่วงท้าย (กรุณาเข้าห้องกิจกรรมก่อนเวลา 20.00 น.)

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page