top of page

ส. 18 ธ.ค.

|

วงน้ำชาเสมือน (online)

วงน้ำชาเสมือน: Reunion ส่งท้ายปี เหล่านักขับเคลื่อนสังคม

วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน / ขอเชิญชวนให้เราได้ทบทวนเรื่องราวในช่วงปีที่ผ่านมา “Reunion” ประกอบชิ้นส่วนของตนเองที่เคยทำหล่นหายไปในปีนี้กลับขึ้นมาอีกครั้ง แบ่งปันความสำเร็จ ความล้มเหลว และการล้มลุกคลุกคลาน สังเกตดอกไม้ที่เติบโตขึ้นตามรายทาง ชื่นชมความเข้มแข็งในตัวเอง และโอบกอดแง่มุมต่าง ๆ ของทุกคนเพื่อเรียนรู้จากกันและกัน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
วงน้ำชาเสมือน: Reunion ส่งท้ายปี เหล่านักขับเคลื่อนสังคม
วงน้ำชาเสมือน: Reunion ส่งท้ายปี เหล่านักขับเคลื่อนสังคม

เวลาและสถานที่

18 ธ.ค. 2564 15:00 – 18:00

วงน้ำชาเสมือน (online)

เกี่ยวกับกิจกรรม

“Reunion ส่งท้ายปี เหล่านักขับเคลื่อนสังคม”

เชิญเข้าร่วมวงน้ำชาเสมือน (online free-form dialogue)

วงสนทนาที่ขับเคลื่อนโดยผู้เข้าร่วมทุกคน

ขอเชิญชวนให้เราได้ทบทวนเรื่องราวในช่วงปีที่ผ่านมา “Reunion” ประกอบชิ้นส่วนของตนเองที่เคยทำหล่นหายไปในปีนี้กลับขึ้นมาอีกครั้ง แบ่งปันความสำเร็จ ความล้มเหลว และการล้มลุกคลุกคลาน สังเกตดอกไม้ที่เติบโตขึ้นตามรายทาง ชื่นชมความเข้มแข็งในตัวเอง และโอบกอดแง่มุมต่าง ๆ ของทุกคนเพื่อเรียนรู้จากกันและกัน และอาจนำไปสู่การกำหนดทิศทางของตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามแบบแผนของใคร

เมื่อวงน้ำชาคือพื้นที่พูดคุยจากความว่าง และบทสนทนาจะแสดงตัว หมุนเวียน และถูกสานต่ออย่างน่าอัศจรรย์โดยทุกคนที่ร่วมวง เราอยากรักษาจิตวิญญาณของวงน้ำชานั้น ให้เกิดการทบทวนตนเอง รับฟังกันและกัน และหนุนให้นำไปสู่การสานสัมพันธ์ ซึ่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมต่อไป

“Reunion ส่งท้ายปี เหล่านักขับเคลื่อนสังคม”

วัน เสาร์ ที่ 18 ธ.ค. 2564

เวลา 15.00 - 18.00 น.

จัดกิจกรรมผ่านวงน้ำชาเสมือน* ( zoom ออนไลน์ )

ลงทะเบียนและเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูแลวงน้ำชาโดย พลอยศรี ไอซ์ โมเน่ต์ กุ๋งกิ๋ง โบว์ลิ่ง ป้อง นัดนนท์ นก มิว และทีมงาน

** ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ตนเองชื่นชอบมาด้วย เพื่อใช้ในการร่วมวงสนทนา และสามารถจิบไปด้วยได้ในระหว่างการพูดคุย **

แชร์กิจกรรมนี้

bottom of page