top of page

Self Care :
พร้อมก่อนวาเลนไทน์

ความสัมพันธ์ / ความรักตัวเอง 

 

หากความสัมพันธ์เป็นโจทย์ยากอย่างหนึ่งในชีวิต ตั้งแต่การริเริ่มความสัมพันธ์ไปจนถึงการประคับประคองให้ราบรื่นยาวนาน ร่วมเรียนรู้และขยายมุมมองเกี่ยวกับความรักและหวังดีจากประสบการณ์ของกันและกัน และทำกิจกรรม “จำลอง” ความสัมพันธ์แบบ “คู่รัก”  พร้อมกับสำรวจสิ่งสำคัญในชีวิตของตัวเอง 

กระบวนการเฉพาะกิจเพื่อดูแลใจก่อนถึงช่วงเวลาที่เปราะบางและอาจอ่อนไหวได้ง่ายสำหรับคนใจบาง (ที่พยายามเข้มแข็ง)

อำนวยกระบวนการโดย จ๊ะโอ๋

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • กระบวนการเฉพาะกิจเพื่อดูแลใจก่อนถึงช่วงเวลาที่เปราะบางและอาจอ่อนไหวได้ง่ายสำหรับคนใจบาง (ที่พยายามเข้มแข็ง) / หากความสัมพันธ์เป็นโจทย์ยากอย่างหนึ่งในชีวิต ตั้งแต่การริเริ่มความสัมพันธ์ไปจนถึงการประคับประคองให้ราบรื่นยาวนาน ร่วมเรียนรู้และขยายมุมมองเกี่ยวกับความรักและหวังดีจากประสบการณ์ของกันและกัน
  • กระบวนการเฉพาะกิจเพื่อดูแลใจก่อนถึงช่วงเวลาที่เปราะบางและอาจอ่อนไหวได้ง่ายสำหรับคนใจบาง (ที่พยายามเข้มแข็ง) / หากความสัมพันธ์เป็นโจทย์ยากอย่างหนึ่งในชีวิต ตั้งแต่การริเริ่มความสัมพันธ์ไปจนถึงการประคับประคองให้ราบรื่นยาวนาน ร่วมเรียนรู้และขยายมุมมองเกี่ยวกับความรักและหวังดีจากประสบการณ์ของกันและกัน
bottom of page