top of page

ฟังให้เข้าใจครู ครูฟังให้เข้าใจ

“ครู..คนพิเศษแสนธรรมดา” 

 

เราทุกคนรู้ดีว่าครูคือคนสำคัญที่บ่มเพาะเยาวชนของชาติด้วยแรงกายและใจ แต่ครูเองก็อาจเป็น “คนธรรมดา” ที่มีจิตใจ ความรู้สึก และชีวิตที่ต้องการการดูแลไม่ต่างจากคนทั่วไป

ชวนครูทบทวนการฟังผ่านการวาดภาพอย่างไร้การตัดสิน

กิจกรรมนี้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วม (ครู นักสร้างการเรียนรู้ บุคลกรทางการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะเป็นครู) สำรวจเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของตนเอง สัมผัสแง่งามผ่านลมหายใจ สังเกตตนเองด้วยการวาดลายเส้นและการใช้สีอย่างไร้การตัดสิน ปลดเปลื้องพันธนาการที่ฉุดรั้งการเข้าถึงความสุขภายในใจของตนเอง และเรียนรู้การฟังเสียงของตนเอง รวมทั้งทำความเข้าใจการอยู่ร่วมกับเสียงของคนรอบข้าง

ออกแบบกิจกรรมโดย จ๊ะโอ๋

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • ครูเองก็อาจเป็น “คนธรรมดา” ที่มีจิตใจ ความรู้สึก และชีวิตที่ต้องการการดูแลไม่ต่างจากคนทั่วไป / ชวนครู นักสร้างการเรียนรู้ บุคลกรทางการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะเป็นครู สำรวจเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของตนเอง สังเกตตนเองด้วยการวาดลายเส้นและการใช้สีอย่างไร้การตัดสิน ปลดเปลื้องพันธนาการที่ฉุดรั้งการเข้าถึงความสุขภายในใจของตนเอง และเรียนรู้การฟังเสียงของคนรอบข้าง
bottom of page