top of page

Your Journey ...
แด่นักเดินทาง

หากเปรียบ(ตัวเรา)เป็น นักเดินทาง ต่างมีจุดหมายกำลังก้าวไป ระหว่างทางมีทั้งความสนุก ตื่นเต้น และบางครั้งก็พบอุปสรรค โจทย์ปัญหาเป็นธรรมชาติที่เหล่านักเดินทางล้วนเจอ สำคัญคือเมื่อพบปัญหาต่าง ๆ แล้วเรารับมือและผ่านไปได้อย่างไร

 

 

กิจกรรมนี้จัดเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และพิชิต โดยการพกโจทย์ของตนเอง มาร่วมเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) โดยมีพื้นที่ Your Journey เป็นเหมือนสนามทดลองออกแบบร่างหนทาง (วิธีการ) รับมือกับปัญหานั้น

อำนวยกระบวนการโดย จ๊ะโอ๋

ตัวอย่างกิจกรรมนี้ที่เคยเกิดขึ้น

  • ชวนมาเรียนรู้และพิชิต โดยการพกโจทย์ของตนเองมาร่วมเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) โดยมีพื้นที่ Your Journey เป็นเหมือนสนามทดลองออกแบบร่างหนทาง (วิธีการ) รับมือกับปัญหานั้น
  • ชวนมาเรียนรู้และพิชิต โดยการพกโจทย์ของตนเองมาร่วมเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) โดยมีพื้นที่ Your Journey เป็นเหมือนสนามทดลองออกแบบร่างหนทาง (วิธีการ) รับมือกับปัญหานั้น
bottom of page