top of page

Thu, Nov 25

|

zoom meeting

คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {จักรวาล}

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก // หากทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากการกะเทาะระเบิดอย่างแผ่วเบา และกาลเวลาเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ว่างที่ไม่มีจริง ตัวเราคงไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนี้ ที่นี่ และในเวลานี้อย่างไร้เหตุผล {จักรวาล}

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {จักรวาล}
คืนสู่ธรรมชาติของใจ: {จักรวาล}

Time and Location

Nov 25, 2021, 6:30 PM – 9:00 PM

zoom meeting

About

การเดินทางเพื่อสัมผัสจิตเดิมแท้ … อีกครั้ง

“คืนสู่ธรรมชาติของใจ” (Toward the Nature of the Soul)

กิจกรรมสำรวจสภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง กลับมาตั้งหลัก และหยั่งรากบนฐานอันมั่นคงอีกครั้ง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจประเด็นต่างๆ ของตนเอง ผ่านแก่นเรื่อง (theme) ที่รู้สึกเชื่อมโยง (สบายใจ อบอุ่นใจ ผ่อนคลาย) หรือมีความท้าทายต่อตนเอง (อึดอัด กังวลใจ เหนื่อยใจ) ทั้งนี้เพื่อเชื้อชวนให้ได้สัมผัสกรอบคิดและเข้าใจแง่มุมของตนเองซึ่งอาจตอบสนองแตกต่างกันไป

{จักรวาล}

ความเงียบงันอันอบอุ่นนี้มาจากไหน หากทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากการกะเทาะระเบิดอย่างแผ่วเบา และกาลเวลาเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่ว่างที่ไม่มีจริง ตัวเราคงไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนี้ ที่นี่ และในเวลานี้อย่างไร้เหตุผล จักรวาลอาจมี “สายใย” ที่ยึดโยงและเรียงร้อยสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเหตุการณ์ในห้วงเวลาทั้งอดีตและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ทว่า ในหลายครั้งเรากลับสูญสิ้นความสามารถที่จะรับรู้ มนุษย์เดินทางออกสู่ห้วงอวกาศเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในจักรวาล แม้ความลับนั้นอาจบันทึกไว้ภายในตัวของตัวเราเอง

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พ.ย. 2564

เวลา 18.30 - 21.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 3-5 คน

ดำเนินกิจกรรมด้วยการเดินทางของความคิดและความรู้สึก โดยใช้ภาพและคำถามที่ออกแบบมาเฉพาะในแต่ละครั้ง

ร่วมเดินทางโดย นอร์ท อัครา

** ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์สำหรับจดบันทึกส่วนตัวระหว่างทำกิจกรรม**

Share on social

bottom of page