top of page

คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน..ในแบบของเธอเอง

เธอไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง

เธอไม่จำเป็นต้องสอนเก่ง

เธอไม่จำเป็นต้องเป็นคนตลก

 

ที่นี่ กระบวนการที่ดีคือ “กระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน” ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องให้ความรู้หรือสร้างความสนุกสนานเสมอไป

 

หากเธออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคม อยากให้การเรียนรู้ทำหน้าที่บ่มเพาะสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจัง หากเธอมีความฝันและมีใจที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ร่วมในสังคม เราก็พร้อมช่วยผลักดันให้ความตั้งใจของเธอได้เกิดขึ้นจริง  Soul School Society พร้อมสนับสนุนแม้เธอจะไม่เคยเป็นกระบวนกร วิทยากร หรือนักสร้างการเรียนรู้มาก่อน เพื่อให้การเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้โดยคนทุกคนและเพื่อทุกคน

กระบวนการของโครงการ

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการ (ผู้สมัครกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่ตนเองต้องการทำให้เกิดขึ้น หรืออัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมและส่งลิ้งก์สำหรับดาวน์โหลดในขั้นตอนการสมัคร)

  2. ร่วมวงแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างการเรียนรู้ (ทีมงานจะติดต่อกลับไป)

  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (อาจใช้ระยะเวลา 1-5 เดือน ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้กลุ่ม และแบบ 1-on-1)

  4. สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงร่วมกัน!

ร่วมเป็นผู้สร้างสรรค์การเรียนรู้ ที่นี่

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

อายุ

Email

เบอร์โทรศัพท์

LINE (ถ้ามี)

อาชีพปัจจุบัน

ประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนการเรียนรู้ และเหตุผลที่สนใจ

ลักษณะกระบวนการที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ 

กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะได้เรียนรู้ ช่องทางที่ต้องการจัดกิจกรรม ความถี่และระยะเวลาจัดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับแผนกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างการเรียนรู้

รายชื่อสมาชิกในทีม (หากมีหลายคน) ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ และ จุดอ่อน/สิ่งที่ต้องการได้รับการพัฒนาของตนเองหรือของทีม

Link ข้อมูล (ถ้ามี)

File Upload (ถ้ามี)

อัพโหลดไฟล์

ขาดข้อมูลบางส่วน กรุณาให้ข้อมูลในส่วนสีแดง

ขอบคุณ ข้อมูลของคุณถูกจัดส่งแล้ว

คำแนะนำ: หากคุณได้กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ระบบแจ้งว่าขาดข้อมูลบางส่วน ให้เปลี่ยนการเข้าถึงหน้านี้ผ่าน Google Chrome

bottom of page