top of page

Sun, Mar 31

|

zoom meeting

ขอบใจนะ "วันที่ดี" : วันที่ฟ้าโปร่ง

เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนาได้ พาใจมาร่วมวงแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง / ขอบใจนะ "วันที่ดี" กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Listen to your DAY

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ขอบใจนะ "วันที่ดี" : วันที่ฟ้าโปร่ง
ขอบใจนะ "วันที่ดี" : วันที่ฟ้าโปร่ง

Time and Location

Mar 31, 2024, 2:00 PM – 5:00 PM GMT+7

zoom meeting

About

Listen to your DAY

ขอบใจนะ “วันที่ดี” : วันที่ฟ้าโปร่ง

ในวันที่ฟ้าเปิด อากาศเป็นใจ ฉันโบยบินไปตามสายลม ใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวและชื่นชมความงามของโลกใบนี้

ลองใช้ช่วงเวลานี้เพื่อการสำรวจเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ผ่านมา มีแง่มุมใดบ้างที่น่าชื่นชมยินดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจมองว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หรือจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง เราเชื่อว่าทุกเรื่องราวมีแง่มุมที่ดีอยู่ในนั้น และการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นจะสามารถแพร่กระจายพลังงานด้านบวกให้แก่กันและฝึกปรือให้เราสามารถรับฟังและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวงสนทนาได้ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่ายินดีของตนเองและรับพลังงานที่ดีจากกันและกัน

พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง

วัน เสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2566

เวลา 14.00 - 17.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัดจำนวนไม่เกิน 5 คน

ดำเนินกิจกรรมโดย ฟ้าอร และ เตยหอม

**ผู้เข้าร่วมกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับจดบันทึกหรือวาดภาพระหว่างทำกิจกรรม

Listen to your DAY : กิจกรรมสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็น "เรื่องบวก" หรือ "เรื่องลบ" โดยจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อยที่จัดแยกกันกิจกรรมละครั้ง

  • ขอบใจนะ "วันที่ดี" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าชื่นชมในชีวิตให้ได้หยั่งรากอย่างมั่นคงแข็งแรง
  • ไม่เป็นไรนะ "วันที่แย่" : พาใจมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าลำบากใจในชีวิตให้ได้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต

Share on social

bottom of page