top of page

Sat, Mar 19

|

zoom meeting

สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: จุมพิตแด่แผ่นดิน ~ Kiss the Ground

พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน / “จุมพิตแด่แผ่นดิน” ~ Kiss the Ground ภาพยนตร์สารคดีที่ตีแผ่สาเหตุและเสนอทางออกที่จับต้องได้สำหรับการจัดการกับสภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศ (climate crisis)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: จุมพิตแด่แผ่นดิน ~ Kiss the Ground
สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า: จุมพิตแด่แผ่นดิน ~ Kiss the Ground

Time and Location

Mar 19, 2022, 2:00 PM – 5:00 PM

zoom meeting

About

สัมผัสด้านใน มองไปด้านหน้า

Soul School Society ร่วมกับ THE MOVING FORWARD

พักผ่อนให้หายเหนื่อยล้า ละเมียดละไมกับสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันพร้อมกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ แล้วชวนกันมองไปข้างหน้าสำหรับทั้งตัวเราและสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน

หลายสิ่งรอบตัวอาจมีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่สายตามองเห็น ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปิดการรับรู้สายใยที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมโยงเราเข้าถึงกัน

“จุมพิตแด่แผ่นดิน” ~ Kiss the Ground

ภาพยนตร์สารคดีที่ตีแผ่สาเหตุและเสนอทางออกที่จับต้องได้สำหรับการจัดการกับสภาวะวิกฤตทางภูมิอากาศ (climate crisis) ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจแก้ไม่สำเร็จหากมุ่งมาที่การลดใช้วัสดุพลาสติกเพียงอย่างเดียว ทางออกที่เป็นตัวแปรสำคัญคือประเด็นด้านการจัดการ “ดิน” ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดูภาพยนตร์ร่วมกัน เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน จากตัวเรา สู่คนรอบข้าง และสังคม

วัน เสาร์ ที่ 19 มี.ค. 2565

เวลา 14.00 - 17.00 น.

จัดกิจกรรมผ่าน zoom (ออนไลน์)

เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ผ่าน SolidSprout

กำหนดเวลา

14.00 - 15.50 น. ทำความรู้จักก่อนเริ่มชมภาพยนตร์ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน

15.50 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกเข้าชมภาพยนตร์พร้อมกันตั้งแต่เวลาที่เริ่มกิจกรรม (ตั้งแต่ 14.00 น.) หรือเลือกเข้าร่วมเฉพาะช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช่วงท้าย (กรุณาเข้าห้องกิจกรรมก่อนเวลา 15.50 น.)

Share on social

bottom of page